ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

พิมพ์

alt