Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารงาน และชี้แจงเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy สำนักงานปลัด 20
2 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานปลัด 23
3 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) สำนักงานปลัด 27
4 นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Povicy) สำนักงานปลัด 31
5 การแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล 64


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง
เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-9406-7
E-mail : saraban_06700507@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-9406
กองคลัง : 0-3229-9406
กองช่าง : 0-3229-9406
กองการศึกษาฯ : 0-3229-9406

 


ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.