Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

งานพัฒนาชุมชน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ความพร้อมในการใก้บริการระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (PODD LTC) และฟีเจอร์สำรวจประชากรสัตว์เลี้ยง สำนักงานปลัด 3
2 อบต.ดอนกระเบื้อง ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีเยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม สำนักงานปลัด 17
3 อบต.ดำเนินการพาผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับการช่วยเหลือ จากกองทุนคุ้มครองเด็ก 2567 สำนักงานปลัด 7
4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานปลัด 30
5 ประชาสัมพันธ์ประกาศ/ระเบียบ/แนวทางการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ สำนักงานปลัด 20
6 โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนต้นแบบด้านสุขภาพประจำปี 2566 สำนักงานปลัด 39
7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 สำนักงานปลัด 24
8 โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นและสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ ประจำปี 2566 สำนักงานปลัด 27
9 โครงการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานปลัด 33
10 วันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงานปลัด 20

หน้า 1 จาก 21

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง
เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-9406-7
E-mail : saraban_06700507@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-9406
กองคลัง : 0-3229-9406
กองช่าง : 0-3229-9406
กองการศึกษาฯ : 0-3229-9406

 


ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.