Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

งานพัฒนาชุมชน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนกระเบื้อง ประจำปี 2567 สำนักงานปลัด 13
2 ประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการส่งเสริมสังคมคนพิการและผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล สำนักงานปลัด 16
3 โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนต้นแบบด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานปลัด 24
4 ประชาสัมพันธ์ความพร้อมในการใก้บริการระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (PODD LTC) และฟีเจอร์สำรวจประชากรสัตว์เลี้ยง สำนักงานปลัด 16
5 อบต.ดอนกระเบื้อง ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีเยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม สำนักงานปลัด 28
6 อบต.ดำเนินการพาผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับการช่วยเหลือ จากกองทุนคุ้มครองเด็ก 2567 สำนักงานปลัด 17
7 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานปลัด 40
8 ประชาสัมพันธ์ประกาศ/ระเบียบ/แนวทางการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ สำนักงานปลัด 30
9 โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนต้นแบบด้านสุขภาพประจำปี 2566 สำนักงานปลัด 49
10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 สำนักงานปลัด 37

หน้า 1 จาก 21

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง
เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-9406-7
E-mail : saraban_06700507@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-9406
กองคลัง : 0-3229-9406
กองช่าง : 0-3229-9406
กองการศึกษาฯ : 0-3229-9406

 


ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.