Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คำสั่ง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งานบุคลากร 72
2 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด งานบุคลากร 58
3 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง งานบุคลากร 54
4 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง งานบุคลากร 62
5 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานบุคลากร 67
6 รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด งานบุคลากร 59
7 รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด งานบุคลากร 52
8 รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง งานบุคลากร 57
9 รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง งานบุคลากร 58
10 รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานบุคลากร 72

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง
เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-9406-7
E-mail : saraban_06700507@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-9406
กองคลัง : 0-3229-9406
กองช่าง : 0-3229-9406
กองการศึกษาฯ : 0-3229-9406

 


ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.