Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

งานกิจการสภา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 สำนักงานปลัด 15
2 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 สำนักงานปลัด 13
3 ประกาศขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานปลัด 40
4 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 สำนักงานปลัด 36
5 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 สำนักงานปลัด 25
6 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัด 27
7 ประกาศระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้องว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัด 35
8 ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัด 26
9 ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ในคราว สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานปลัด 25
10 เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น สำนักงานปลัด 54

หน้า 1 จาก 8

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง
เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-9406-7
E-mail : saraban_06700507@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-9406
กองคลัง : 0-3229-9406
กองช่าง : 0-3229-9406
กองการศึกษาฯ : 0-3229-9406

 


ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.