Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

งานกิจการสภา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. สำนักงานปลัด 52
2 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 สำนักงานปลัด 42
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ. 2567 สำนักงานปลัด 59
4 ประกาศกำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 สำนักงานปลัด 83
5 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 สำนักงานปลัด 84
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 สำนักงานปลัด 46
7 ประกาศขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานปลัด 107
8 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 สำนักงานปลัด 97
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 สำนักงานปลัด 53
10 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 สำนักงานปลัด 95

หน้า 1 จาก 9

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง
เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-9406-7
E-mail : saraban_06700507@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-9406
กองคลัง : 0-3229-9406
กองช่าง : 0-3229-9406
กองการศึกษาฯ : 0-3229-9406

 


ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.