Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่งมอบหมายหน่วยงานและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ธรรมาภิบาล 96
2 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือการกระทำผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ธรรมาภิบาล 57
3 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ธรรมาภิบาล 60


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง
เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-9406-7
E-mail : saraban_06700507@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-9406
กองคลัง : 0-3229-9406
กองช่าง : 0-3229-9406
กองการศึกษาฯ : 0-3229-9406

 


ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.