Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

รายงานติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6เดือน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน สำนักงานปลัด 26
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน สำนักงานปลัด 34
3 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ปี66 สำนักงานปลัด 51
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน สำนักงานปลัด 25
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน สำนักงานปลัด 40
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2564) รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน สำนักงานปลัด 20


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง
เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-9406-7
E-mail : saraban_06700507@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-9406
กองคลัง : 0-3229-9406
กองช่าง : 0-3229-9406
กองการศึกษาฯ : 0-3229-9406

 


ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.