วิสัยทัศน์ พันธกิจ อบต.ดอนกระเบื้อง

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม  มี  6  ยุทธศาสตร์  16  แนวทาง ดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง
  1.1   เสริมสร้างความเท่าเทียมและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
  1.2   เสริมสร้างธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างโอกาสให้ชุมชน
  2.1   ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
  2.2   อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  2.3   ส่งเสริมสนับสนุนสืบสาน อนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  กิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน
  3.1  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3.2  รักษา ทำนุ บำรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3.3  บำบัดและจัดการสิ่งปฏิกูล

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการสงเคราะห์
  4.1  สนับสนุนสวัสดิการชุมชนและทุนทางสังคม
  4.2  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน
  5.1  เสริมสร้างการศึกษา
  5.2  เสริมสร้างสุขภาพ อนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิต
  5.3  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  5.4  ด้านการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน การจัดระเบียบเมือง   
         และการจัดทำผังเมือง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการ การปกครอง
  6.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองท้องถิ่น
  6.2  การบริหารงานบุคคล ค่าใช้จ่ายประจำ ปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์
 
นโยบายการบริหาร
        เพื่อให้การบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เป็นไปตามเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด จึงกำหนดนโยบายไว้ดังต่อไปนี้
        1.  นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
        2.  นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน  (คุณภาพชีวิต)
        3.  นโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษา  การกีฬาและนันทนาการ
        4.  นโยบายด้านการส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม
        5.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        6.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        7.  นโยบายด้านการบริหาร
        8.  นโยบายด้านสาธารณสุข

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 064- 1599898mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้225
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้37
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้225
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว258
mod_vvisit_counterเดือนนี้1988
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1769
mod_vvisit_counterทั้งหมด40680

We have: 8 guests online
IP: 44.192.26.60
วันนี้: ก.ย. 25, 2022

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.ดอนกระเบื้อง

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3229-9406