Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย

เข้ารับการตรวจประเมินโครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ Season ๔ 
      ???? วันพุธที่ 13 กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ Season ๔ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้องร่วมกับชุมชนหมู่ที่ 1บ้านห้วยลึก หมู่ที่2 บ้านดอนกระเบื้อง และหมู่ที่5 บ้านหนองกระถิน ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ Season ๔altaltalt
altalt

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง
เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3229-9406-7
E-mail : saraban_06700507@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3229-9406
กองคลัง : 0-3229-9406
กองช่าง : 0-3229-9406
กองการศึกษาฯ : 0-3229-9406

 


ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.